Tin mới

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 429
  • Tất cả: 105715
Đảng ủy xã Tiến Thành kiểm tra, giám sát Chi bộ 4 và Hội Nông dân Xã

Đảng ủy xã Tiến Thành kiểm tra, giám sát Chi bộ 4 và Hội Nông dân Xã

 Ngày 12/7/2017, Đảng ủy xã Tiến Thành thực hiện Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát và Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối vơi 2 đơn vị là Chi bộ 4 và Hội Nông dân xa.

(Toàn cảnh buổi kiểm tra, giám sát)

Qua buổi giám sát, Tổ giám sát đã đánh giá cáo kết quả đạt được của 2 đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017; việc triển khai thực hiện sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp kịp thời có hiệu quả. Tuy nhiên, Tổ kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Đối với Chi bộ 4, cần tổ chức triển khai sâu rộng, thường xuyên hơn nữa các Nghị quyết, chị thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đồng thời tăng cường mối đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ; tăng cường dân chủ trong chi bộ.

Đối với Hội nông dân, quan tâm hơn nữa đến hiệu quả các mô hình đầu tư và các nguồn vốn vay phục vụ sản xuất.

Tổ cũng đề nghị các đơn vị được kiểm tra, với phạm vi quản lý của mình, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng chủ trương Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

                                                                          Ban biên tập