Tin mới

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 442
  • Tất cả: 105728
Hội đồng nhân dân xã Tiến Thành tổ chức giám sát 6 tháng đầu năm 2017

Hội đồng nhân dân xã Tiến Thành tổ chức giám sát 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 12 và ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường B xã Tiến Thành, TT HĐND và 02 Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND xã tổ chức giám sát 06 tháng đầu năm 2017 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị Quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 12/01/2017 về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 đối với KDC ấp 4 và tổ chức kiểm tra giám sát khối UBND xã các lĩnh vực: công tác thu phí và lệ phí; thu-chi các khoản vận động làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù; thu-chi các khoản vận động quà tết cho gia đình chính sách và người nghèo nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2017.

Qua 02 ngày làm việc Đoàn đã đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị chịu sự giám sát. Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2017 việc triển khai thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Nghị Quyết HĐND xã kịp thời có hiệu quả. Về việc vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù của ấp 4: kế hoạch thực hiện là 09 tuyến đường, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 04 tuyến, đang thi công 04 tuyến và 01 tuyến chưa triển khai. Tổng số tiền vận động à 162.120.000đ.

 

Đối với UBND xã: Tổng số phí và lệ phí thu nộp so với Nghị Quyết HĐND xã giao đến nay: 37.335.000đ/82.000.000đ (đạt45%); so vói UBND thị xã giao đến nay: 37.335.000đ/80.000.000đ (đạt gần 47 %). Thực tế tại địa phương nhu cầu và khả năng đóng góp của nhân dân, đến niên độ giám sát đã thi công đưa vào sử dụng 29/61 tuyến, với tổng chiều dài 5,33 km. Tổng giá trị 5.623.169.278 đồng. Nhà nước hỗ trợ 3.784.384.854 đồng. Tiền cát đá, vận chuyển: 2.220.134.000 đồng, xi măng: 1.564.250.854 đồng; nhân dân đóng góp 1.838.784.425 đồng thuê đơn vị thi công và ca máy. Đang thi công 22 tuyến, chiều dài 6,08km. Tổng giá trị  6.414.421.991 đồng. Nhà nước hỗ trợ: 4.316.896.794 đồng (xi măng, cát đá các loại và chi phí vận chuyển). Nhân dân đóng góp  2.097.525.198 đồng thuê đon vị thi công và ca máy.

                                                                                Võ Thị Nhận