Tin mới

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 415
  • Tất cả: 105701
Thường trực và 02 Ban HĐND xã Tiến Thành tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Thường trực và 02 Ban HĐND xã Tiến Thành tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Để chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. dự kiến diễn ra ngày 25/8/2017. Hôm nay, ngày 18/8/2017 TT HĐND xã Tiến Thành tổ chức họp thẩm tra các văn bản Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp và gửi các văn bản trình kỳ họp cho các vị đại biểu HĐND xã để nghiên cứu theo đúng quy định.

Chủ trì cuộc họp Ông Phan Hoàng Nam- PCT HĐND xã phân công 02 Ban KT-XH và Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

 TT. HĐND xã Tiến Thành đề nghị các ông (bà) Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND xã tổ chức họp tổ đại biểu, lấy ý kiến của các vị đại biểu HĐND xã đóng góp vào các văn bản trình kỳ họp và tổng hợp ý kiến cử tri gửi về TT HĐND xã chậm nhất vào ngày 22 tháng 8 năm 2017 để TT HĐND tổng hợp và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời tại kỳ họp.    
  
Võ Thị Nhân