image banner
Tổng số: 96
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 20
Tải về1
Lượt tải 0
184 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 21
Tải về1
Lượt tải 0
206 01/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 9
Tải về1
Lượt tải 0
151 25/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tƣ pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tƣ pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 23
Tải về1
Lượt tải 0
34 25/01/2024 Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với NHĐKCT và cac đối tượng khác ở xã, phường và thôn, ấp, khu phố
Lượt xem: 22
Tải về1
Lượt tải 0
33 25/01/2024 Nghị quyết chính sách luân chuyển điều động
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
32 25/01/2024 Nghị quyết ve che do tinh giam nghi viec do doi du
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
134 23/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Dân tộc được tiếp nhận tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 16
Tải về1
Lượt tải 0
24 07/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 46
Tải về1
Lượt tải 0
121 04/01/2024 V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND phường Tiến Thành
Lượt xem: 35
Tải về1
Lượt tải 0
12345678910
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ : QL14, phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm :Lê Thanh Hoàn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị