image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH HĐND –PBT TT ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
Lượt xem: 96
TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH HĐND –PBT TT ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
anh tin bai

Họ và tên thường dùng: MAI THẾ TÁM

Họ và tên khai sinh: MAI THẾ TÁM

Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1972              

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh                   

 Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nội vụ chuyên ngành Quản lý Nhà nước

- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường

Ngày vào Đảng: 21/01/1997

Ngày chính thức: 21/01/1998; Số thẻ đảng viên: 56005454

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường  

Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiến Thành khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và đại biểu HĐND phường Tiến Thành khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

 

 

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008

Phó Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiến Thành

Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009

Chủ tịch y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiến Thành

Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 6 năm 2015

Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN Xã Tiến Thành

Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 2 năm 2018

Ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch UBMTTQVN xã Tiến Thành

Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020

Phó Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ tháng 3/2020 đến nay

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Tiến Thành, nhiệm kỳ 2016-2021


   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ : QL14, phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm :Lê Thanh Hoàn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị