image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
Lượt xem: 107
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
anh tin bai

    Họ và tên thường dùng:  HOÀNG THỊ PHƯƠNG THU

    Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THU

    Ngày, tháng, năm sinh: 29/9/1983

    Giới tính: Nữ

    Quê quán: Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

    Dân tộc: Kinh               

    Tôn giáo: Không

    Trình độ:

    - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế toán, Đại học chuyên ngành Công tác xã hội

    - Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

    - Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh Văn

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường, Chủ tịch Công đoàn phường.

    - Nơi công tác: UBND phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình phước

    - Ngày vào Đảng: 25/01/2005;

    - Ngày chính thức: 25/01/2006;

    - Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không

    - Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tiến Thành, khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

     TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 5 năm 2006

Phó Bí thư Đoàn xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 

Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 11 năm 2017

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ 20/01/2020 cho đến nay

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 

   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ : QL14, phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm :Lê Thanh Hoàn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị