image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
Lượt xem: 93
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
anh tin bai

Họ và tên thường dùng: PHAN HOÀNG NAM

Họ và tên khai sinh:  PHAN HOÀNG NAM       

Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1984                  

Quê quán:   Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Ngày vào Đảng: 13/10/2006

Ngày chính thức: 13/10/2007

Giới tính: Nam.

Dân tộc:   Kinh                                  

Tôn giáo: Không

Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nội vụ, Chuyên ngành: Quản lý nhà nước.

- Lý luận chính trị:  Trung cấp lý luận chính trị.

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên  PCT.UBND phường Tiến Thành

 - Đại biểu HĐND phường Tiến Thành:  là Đại biểu HĐND xã Tiến Thành khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016;  là Đại biểu HĐND phường Tiến Thành Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Thời gian

 

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, đoàn thể)

Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 6 năm 2011.

Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 01 năm 2020

Từ tháng 02 năm 2020 đến nay

- Là Công an viên – Bí thư Chi đoàn ấp Bưng Trang xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Từ tháng 5 năm 2010 là Đảng ủy viên Đảng bộ xã Tiến Thành khóa III nhiệm kỳ (2010-2015) (nay là Đảng bộ phường Tiến Thành).

- Đảng ủy viên khóa IV nhiệm kỳ (2015-2020); Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch công đoàn, Phó khối dân vận Đảng ủy phường.

- Đảng ủy viên khóa V nhiệm kỳ (2020-2025); Phó Chủ tịch UBND phường.


   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ : QL14, phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm :Lê Thanh Hoàn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị