image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
Lượt xem: 93
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND  PHƯỜNG TIẾN THÀNH
anh tin bai

              Họ và tên thường dùng: LÊ QUANG DŨNG

Họ và tên khai sinh: LÊ QUANG DŨNG

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh              

Tôn giáo: Không

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp hành chính, Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

- Lý luận chính trị:  Chứng nhận Cao cấp

- Chức vụ: PCT.UBND Phường

 - Nơi công tác:  UBND Phường Tiến Thành.

-  Ngày vào Đảng: 24/3/1988.

 - Ngày chính thức: 24/3/1989

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã: Nhiệm kỳ II (2004-2011), Nhiệm kỳ III (2011-2016) và đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ IV (2016-2021).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

( Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 2 năm 1984 đến 7 năm 1997

Binh nhất, Chuẩn ý, Nhân viên Cơ yếu, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4, Thủ Đức, TPHCM. Đảng viên chi bộ Phòng cơ yêu Bộ tham mưu Quân Đoàn 4.

Từ tháng 8 năm 1997 đến 01 năm 2000

Đảng viên chi bộ 1 xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Từ tháng 01 năm 2000 đến 10 năm 2005

Đảng ủy viên - Xã đội phó, xã Tiến Thành,TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Từ tháng 11 năm 2005 đến 3 năm 2009

Thường trực Đảng ủy xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Từ tháng 4 năm 2009 đến11 năm 2018

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Từ tháng 12 năm 2018 đến nay

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, thành phố Đồng xoài, tỉnh Bình Phước


   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ : QL14, phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm :Lê Thanh Hoàn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị