image banner
Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19 11/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2023-2025 phường Tiến Thành.
Lượt xem: 80
Tải về1
Lượt tải 2
16 11/03/2023 Kế hoạch phối hợp về việc triển khai bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023-2025 phường Tiến Thành.
Lượt xem: 77
Tải về1
Lượt tải 0
36 09/03/2023 V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.
Lượt xem: 57
Tải về1
Lượt tải 0
24 09/03/2023 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Tiến Thành.
Lượt xem: 50
Tải về1
Lượt tải 0
19 26/02/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2023.
Lượt xem: 68
Tải về1
Lượt tải 0
17 26/02/2023 KẾ HOẠCH Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn phường.
Lượt xem: 61
Tải về1
Lượt tải 0
Danh sách kèm TB số 30/TB-UBND 05/02/2023 DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN NHÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI (Kèm theo Thông báo số 30/TB-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Lượt xem: 79
Tải về1
Lượt tải 1
30/TB-UBND 05/02/2023 Thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022
Lượt xem: 87
Tải về1
Lượt tải 0
06/UBND 31/01/2023 v/v tiếp tục khắc khục hạn chế về công tác CCHC năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về1
Lượt tải 0
03/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Tiến Thành
Lượt xem: 69
Tải về1
Lượt tải 0
123456
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ : QL14, phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm :Lê Thanh Hoàn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị